Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Acepto | Más información

Informes de fiscalització

Informes de fiscalització

1. Informes de fiscalització externs.

Sindicatura de Comptes: La llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de Maig, crea la Sindicatura de Comptes i li atribueix el control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic autonòmic, sense perjudici de les competències que corresponguen al Tribunal de Comptes. Dins del seu àmbit d'actuació s'inclouen “les Entitats Locals que conformen el territori de la Comunitat Autònoma, els seus Organismes Autònoms, qualsevol que siga la seua naturalesa, les empreses públiques depenents de les mateixes i quantes Entitats estiguen participades majoritàriament per aquelles” (art. 2,a de la Llei).

Si desitja consultar els informes anuals emesos per la Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals de les entitats locals de la Comunitat Valenciana prema ACÍ.

Si desitja consultar els informes de fiscalització particulars emesos a l'Ajuntament de Sagunt prema ACÍ.

2. Informes de fiscalització interns.

Per a consultar l'Informe al Pressupost General prema ACÍ.

Per a consultar l'Informe del Compte General prema ACÍ.

3. Rendició de comptes.

El Compte General de l'entitat.

Prema ACÍ per a accedir a l'informació publicada a la plataforma del tribunal de comptes.

Prema ACÍ per a accedir a l'informació disponible a la web municipal.